Loes Peters

flora | pentekeningen | panorama | boek | 3d |

2006 - 26 gedichten en tekeningen over Den Haag


verkrijgbaar bij de Haagse boekhandel, Valerius Pers, Cor Gout of Loes Peters

2009 leporello Frederik Hendriklaan 's-Gravenhage


een stukje wandelen en lezen over de Frederik Hendriklaan, klik hier om te beginnen en
klik op de tekening om te wandelen, F11 voor full screen

Acht ansichtkaarten van het Lange Voorhout
te 's-Gravenhage in envelop
Kwartetspel
De bedreigde flora en fauna van het Groene Oordtjenaar aanleiding van de 12 kaarten die verkocht worden op het
Groene Oordtje ontstond het kwartetspel met de meest vreemde gedrochten

De ballade van Ziltje
het zwoele zeewierwijfEr was er eens een deerne en Ziltje was haar naam
Ze was de jongste dochter van Eras Zondernaam
Ons Ziltje was een prachtig stuk, zo frele en zo zwoel
Zo lief en zacht en o zo stoer, zo overvol gevoel
Haar rokken lang en zwierig, haar krullen o zo blond
zo danst ze op het zilte zand des avonds in het rond
Haar lief, de stoere Berend, een echte zeemansbonk
kwam op een dag niet in de Hoek wijl zij te wachten stond
De schone mooie Ziltje bleef wachten op het strand
dag in dag uit, dag in dag uit door wanhoop overmand
Ze riep, mijn lief, mijn lief kom spoedig tot mij weer
ik mis je elke dag mijn lief, mijn hartje doet zo zeer
Haar rokken in de branding en turend naar de zee
o lieve zee, voer o zo snel mijn Berend met je mee
De schepen liepen binnen en voeren ook weer weg
maar geen had iets vernomen van Brend van der Bregt
Zo gaan de jaren verder en Ziltje wachttte trouw
dat Berend op een dag weerommekere zou
Zo dwaalt ze elke avond al op het Hoekse strand
en alles wat er aanspoelt bewaart ze in haar mand
Haar rokken werden zwierig van algen en van wier
Haar hoed bedekt met schelpen, gewoon maar voor de sier
Na vele droeve jaren, het wachten o zo moe
ging zij tot slot te water en zwom naar Berend toe
Zo doolt de geest van Ziltje oneindig over het strand
door hartezeer en droefenis nog immer overmand


Koninklijke Onderzoekers
Royal Explorers

zie voor details hoofdstuk 3d


1 Tijdloper uit het derde regiment van de Koninklijke Onderzoekers in vol ornaat en met volledige bepakking.
Waaronder het tijdmechanisme om de afstand van A naar Z te registreren, de trillingen van de geologische werking
van het fundament in kaart te brengen en het aardmagnetisch veld te exploreren. Deze data worden opgeslagen in het compartiment dat zich op de achterzijde bevindt en kan worden uitgelezen op de Basis.

Timerunner from the 1st regiment of Royal Explorers full of regalia and complete gear
It registers the distance from A to Z, the vibration from the geological action in the fundament in nano seconds and detects divergences in the earth magnetic field relative to the timeline. This data is stored in the compartment on the back and will be transmitted to Base.


2 Bytezoeker uit het tweede regiment van de Koninklijke Onderzoekers in vol ornaat met volledige bepakking
Bytezoeker met actieradius van 340 graden. De zeven extremiteiten vangen de grondbytes op en worden naar het brein getransporteerd. Data wordt verzonden via de Wielingbollen in de rugbepakking.

Byteseeker from the 2nd regiment of Royal Explorers full of regalia and complete gear. The Byteseeker has an action radius of 340 degrees. Seven extremities will collect the ground bytes which will be transported to the brain. The data is sent through the "Wielingbollen" in the backpack to Base.


3 Vonkenvanger uit het vijfde regiment der Koninklijke Onderzoekers in vol ornaat en met volledige bepakking.
Detecteert elektrisch geladen deeltjes in de atmosfeer die worden opgeslagen in de acht draaibare bollen in de rugbepakking. Mocht de vonkenvanger ergens snel ter plaatse van een extreem hoge concentratie van geladen deeltjes moeten zijn dan kan hij de booster aan achterzijde inschakelen voor extra stuwkracht.

Sparkcatcher from the 3rd regiment of Royal Explorers full of regalia and complete gear. Detects electrically charged particles in the atmosphere. These are stored in the eight rotatable spheres in the backpack. When the Sparkcatcher detects an extreme high concentration of charged particles it can activate the booster in the rear for extra propulsion.


4 Ziener uit het vierde regiment van konklijke Onderzoeker in vol ornaat en met volledige bepakking.
Uitgerust met zowel analoge als digitale hulpstukken zoekt het de cosmische periferie af naar optische pulsen door middel van lenzenbundeling. De verkregen informatie wordt naar de basis gestraald.

Watcher from the 4th regiment of Royal Explorers full of regalia and complete gear.
Packed with both analogue and digital instruments it searches teh cosmic hemisphere for optical pulses by means of an arrat of lenses. This information will be beamed back to Base.


5 Tandwieler uit het vijfde regiment der Koninklijke Onderzoekers in vol ornaat en met volledige bepakking.
Het is uitgerust met vele raderen in het kopstuk om te assisteren bij aandrijving van diverse mechanische apparaten. Door middel van aandrijfriemen die eromheen gespannen worden kan elke omwentelingsnelheid bereikt worden. In de rugbepakking zijn extra tandwielem van verschillende diameter aanwezig.

Sprocketwheeler from the 5th regiment of Royal Explorers full of regalia and complete gear.
The Sprocketwheeler has many sprockets in the headpart to give assistance for starting up a variety of mechanical devices. By means of drive belts any rotation speed can be reached. In the backpack there are more sprockets with various diameter.